Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4640474
Email: info@pyroprostasiasalaminas.gr
pyrsal@gmail.com

Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Home » Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει αναγομώσεις σε πυροσβεστήρες και πυροσβεστικά συγκροτήματα παντός τύπου. Διαθέτει άδεια εργαστηρίου υψηλής πίεσης και υπόσχεται για τις χαμηλότερες τιμές τις αγοράς.

Μην ξεχνάμε ότι η αναγόμωση ενός πυροσβεστήρα χαμηλής πίεσης πρέπει να διενεργείτε στα 5 χρόνια λειτουργικής ζωής του δοχείου, στα 10 και στα 15. Αναγόμωση επίσης μπορεί να ζητηθεί όταν η συντήρηση του πυροσβεστήρα βρει το κατασβεστικό υλικό ακατάλληλο, καθώς και αμέσως μόλις χρησιμοποιηθεί ένας πυροσβεστήρας ακόμα και με ελάχιστη χρήση.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει αναγομώσεις σε πυροσβεστήρες και πυροσβεστικά συγκροτήματα παντός τύπου. Διαθέτει άδεια εργαστηρίου υψηλής πίεσης και υπόσχεται για τις χαμηλότερες τιμές τις αγοράς.

Μην ξεχνάμε ότι η αναγόμωση ενός πυροσβεστήρα χαμηλής πίεσης πρέπει να διενεργείτε στα 5 χρόνια λειτουργικής ζωής του δοχείου, στα 10 και στα 15. Αναγόμωση επίσης μπορεί να ζητηθεί όταν η συντήρηση του πυροσβεστήρα βρει το κατασβεστικό υλικό ακατάλληλο, καθώς και αμέσως μόλις χρησιμοποιηθεί ένας πυροσβεστήρας ακόμα και με ελάχιστη χρήση.