Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4640474
Email: info@pyroprostasiasalaminas.gr
pyrsal@gmail.com

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Home » Uncategorized » ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Υδραυλική δοκιμή ενός πυροσβεστήρα ονομάζεται ο εργαστηριακός έλεγχος που διενεργεί η αναγνωρισμένη εταιρία( κέντρο επανελέγχου) και περιλαμβάνει τις εργασίες της συντήρησης, της αναγόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής του δοχείου στην πίεση που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. πρέπει να διενεργείτε στα 10 έτη της ζωής του πυροσβεστήρα χαμηλής πίεσης και κάθε 10 έτη σε πυροσβεστήρες υψηλής πίεσης.(co2,

FM200, ) αρκεί να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

 

Comments are closed.