Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4640474
Email: info@pyroprostasiasalaminas.gr
pyrsal@gmail.com

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΤΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Home » Uncategorized » ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΤΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Συντήρηση ενός πυροσβεστήρα ονομάζονται όλες οι νόμιμες διαδικασίες που διενεργεί αναγνωρισμένη εταιρία  για τον έλεγχο  και την λειτουργικότητα του πυροσβεστήρα.

Όλοι οι πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης (ξηράς σκόνης, αφρού, F-CLASS, νερού) πρέπει να συντηρούνται ετήσια, στον πέμπτο χρόνο της λειτουργικής ζωής του πυροσβεστήρα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναγόμωση του κατασβεστικού υλικού, στον δέκατο χρόνο της λειτουργικής ζωής του πυροσβεστήρα πρέπει να διενεργηθεί υδραυλική δοκιμή του δοχείου και αναγόμωση, στον δέκατο πέμπτο χρόνο πρέπει να πραγματοποιηθεί αναγόμωση του κατασβεστικού υλικού και στο εικοστό έτος παύει η λειτουργικότητα του πυροσβεστήρα και αποσύρεται.

 

 

 

Comments are closed.